شرح پروژهمحل اجرانام دستگاه
طرف قرارداد
نام مشاورتاریخ آغازتاریخ تحویل یا درصد پیشرفت
انجام عمليات ساختماني نيروگاه برق آبي مغان با الحاقيهکشت و صنعت مغانشرکت برق منطقه‌ای آذربایجانمهندسین مشاور آشناب ا . سی . ای70/05/1473/11/17
ساخت برج خنک کننده بتونی پالایشگاه تبریزتبریزشرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی نفت ایران70/07/2271/09/08
خاکبرداری وحصارکشی و اجرای سازه مقاوم هتل شهریار تبریزتبریزهتل بین الملی شهریار تبریزمهندسین مشاور ساختمان پرلین76/05/1480/09/03
اجرای اسکلت مقاوم بلوک G بازار سلیمانتبریزشرکت عمران و توسعه آذربایجاندفتر فنی شرکت توسعه و عمران آذربایجان78/10/2081/03/06
کارهای سیویل طرح فرآورش نفت خام دریای خزرتبریزشرکت ملی نفت ایرانشرکت مهندسی سینوپک چین81/05/0682/06/31
عملیات اجرائی کانالهای آبرسانی NSP3 دشت نقدهنقدهشرکت
آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
مشاور پوياب81/05/0884/03/30