ردیف نام و نام خانوادگي سمت و مسئولیت مدرك و رشته تحصيلي تجربه كار (سال)
1 سید احمد عمرانی مدیر پروژه کارشناس عمران 28
2 علیرضا بنای باهر مدیر پروژه کارشناس عمران 27
3 حمید جعفری مدیر پروژه کارشناس عمران 33
4 فرید نظری مدیر پروژه کارشناس عمران - آب 17
5 ناصر حسین‌پور مدیر امور مالی و اداری کارشناس حسابداری 35
6 میرصیاد مختاریفر
مدیر امور فنی و مهندسی کارشناس عمران 20
7 نادر عباس‌پور مدیر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک 18
8 جعفر آهنگر رئیس کارگاه کارشناس عمران 19
9 عبدالحمید هیاتی سرپرست اجرا کارشناس عمران 35
10 سلیمان سکاکی سرپرست اجرا کارشناس عمران 20
11جواد سلیمانیسرپرست اجرا کارشناس نقشه‌برداری 18
12 مهدی یوسفی سرپرست دفتر فنی کارشناس عمران 15
13 بهروز خورشیدی سرپرست دفتر فنی کارشناس ارشد عمران - آب 15
14 مهدی پاکدل سرپرست دفتر فنی کارشناس عمران 10
15 علیرضا آستانه سرپرست دفتر فنی کارشناس عمران 15
16 سخاوت احمدی سرپرست دفتر فنی کارشناس عمران 14
17 علی قاسمی سرپرست نقشه‌برداری کارشناس عمران 15
18 محمد شمس‌الدین‌لو سرپرست نقشه‌برداری کارشناس نقشه‌برداری 30
19 مهرزاد معصوم زادگان نقشه و محاسبات - متره و برآورد کارشناس ارشد عمران - زلزله 8